Borgå svenska pensionärsförening

Vi ordnar en ny Helsingforsresa till ODE och HAM den 25.9.2019
Se mera under fliken VERKSAMHET

__________________________________________________________________________________

HEMLIGA RESAN närmar sig .... 22.8.2019
Bussens avgångstider är:

Vårberga, hållplatsen vid köpcentret   kl. 8.00
Äppelbacken                                                   kl. 8.05
Fredsgatans turisthållplats                       kl. 8.15

________________________________________________
 

SNART STARTAR HÖSTENS PROGRAM.
TITTA UNDER FLIKEN VERKSAMHET VAD VI HAR ATT BJUDA PÅ

__________________________________________________________________________________