Borgå svenska pensionärsförening

Programtablån för våren 2019 är nu publicerad

Titta under fliken PROGRAMTABLÅN

________________________________________________________________________________

Vi ordnar en SPA-resa i april 2019

Läs mera under fliken AKTUELLT

 __________________________________________________________________________________

ENKÄT OM VÅRT MEDLEMSBREV

 

Att skicka ut våra medlemsbrev tre gånger per år som papperspost är en ganska kostsam och arbetsdryg process.

Det går både snabbt och kostnadseffektivt att skicka medlemsbrevet som en e-postbilaga. En annan fördel för mottagaren är att brevet alltid finns tillhands om man sparar det på datorn.

Nu vill vi höra er åsikt. Kan vi eventuellt börja skicka ut breven via e-post till dem som har en e-postadress eller vill ni också i fortsättningen ha dem som papperspost?

Svara på enkäten nedan, så vet vi!

TIPS! Medlemsbrevet och programtablån finns redan nu på vår hemsida. Du hittar dem i menyn till vänster